Afdruk/AGB

Earline AG
Stoffelbachstrasse 7b
8953 Dietikon

Ons webadres: www.saverave.ch / www.earline.ch

Telefoon +41 44 541 48 00

Directeur: Urs Germann [email protected]

Handelsregister van het kanton Zürich
CH-ID: CH-020.3.049.388-5

Belasting over de toegevoegde waarde nr.
CHE-177.610.435

Ontwerp, ontwikkeling en hosting

this:matters GmbH | WordPress Agency
Hasen 64
6424 Lauerz
thismatters.agency

Inhoud van de website

De inhoud van deze website wordt naar eer en geweten verstrekt. De volledigheid van de informatie wordt niet gegarandeerd, hoewel alle voorzorgsmaatregelen zijn genomen om fouten, vergissingen en dergelijke te voorkomen. Audio Protect AG is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook die voortvloeit uit het gebruik van deze informatie, de verwachtingen die aan deze informatie worden gesteld of de gegevens die ermee verband houden.

Copyright

De lay-out van de website, de informatie, de gebruikte afbeeldingen en beelden en de individuele bijdragen zijn auteursrechtelijk beschermd. Downloads of gedrukte kopieën van pagina's en/of delen daarvan, evenals documenten op deze website, mogen alleen voor informatieve doeleinden worden gebruikt. Handelsmerken (of gedeponeerde handelsmerken) zijn alleen gebruikt ter verduidelijking of aanduiding.

Koppelingen naar externe inhoud

Audio Protect AG is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de inhoud van websites waarnaar links worden aangeboden. Deze links worden als service voor de gebruikers van de website ter beschikking gesteld. Audio Protect AG maakt zich de inhoud ervan uitdrukkelijk niet eigen.

Klantaccount geopend

Deze website biedt de bezoeker/besteller de mogelijkheid om een klantenaccount aan te maken zodat verdere bestellingen eenvoudig kunnen worden verwerkt. Alleen de naam, het adres en het e-mailadres worden geregistreerd. Als een klant dit account weer verwijderd wil hebben, kan een e-mail gestuurd worden naar [email protected] om dit aan te vragen. De gegevens worden dan verwijderd en de verwijdering wordt per e-mail bevestigd.

Wettelijke effectiviteit

Audio Protect AG wijst, binnen het wettelijke kader, elke aansprakelijkheid voor eventuele schade af, die gebruikers op de website of aanverwante handelingen kunnen ondervinden. Indien afzonderlijke formuleringen of delen van deze tekst niet, niet meer of niet volledig overeenkomen met de geldende rechtspositie, blijven de overige delen van deze verklaring qua inhoud en geldigheid onaangetast.

AGB