Afdruk/AGB

Earline AG
Stoffelbachstrasse 7b
8953 Dietikon

Ons webadres: www.saverave.ch / www.earline.ch

Telefoon +41 44 541 48 00

Directeur: Urs Germann u.germann@earline.ch

Handelsregister van het kanton Zürich
CH-ID: CH-020.3.049.388-5

Belasting over de toegevoegde waarde nr.
CHE-177.610.435

Inhoud van de website
De inhoud van deze website wordt te goeder trouw en naar beste weten verstrekt. De volledigheid van de informatie wordt niet gegarandeerd, hoewel alle voorzorgsmaatregelen zijn genomen om fouten, vergissingen en dergelijke te voorkomen. Audio Protect AG is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, die door het gebruik van deze informatie, de in deze informatie gewekte verwachtingen of de daarmee verband houdende gegevens ontstaat.

Copyright
De lay-out van de website, de informatie, de gebruikte grafische voorstellingen en afbeeldingen en de individuele bijdragen worden beschermd door het auteursrecht. Downloads of hardcopy's van pagina's en/of delen daarvan, alsmede documenten die op deze website staan, mogen alleen voor informatieve doeleinden worden gemaakt. Handelsmerken (of gedeponeerde handelsmerken) zijn alleen gebruikt voor toelichtingen of aanduidingen.

Links naar externe inhoud
Audio Protect AG is in geen geval aansprakelijk voor de inhoud van websites, waarnaar gelinkt wordt. Deze links worden aangeboden als een dienst aan de gebruikers van de website. Audio Protect AG neemt hun inhoud uitdrukkelijk niet over als haar eigen inhoud.

Gegevensbeschermingsvoorschriften/webanalyse
Om trends te herkennen en ons online-aanbod te verbeteren, worden alleen onpersoonlijke gebruiksgegevens zoals uw IP-adres, de laatst bezochte pagina, de gebruikte browser, datum, tijd, enz. anoniem geanalyseerd. Hiervoor wordt het product "Google Analytics" gebruikt.
Uittreksel uit de Google Analytics-voorwaarden (hoofdstuk 8.1)
"Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google, Inc. Google Analytics maakt gebruik van "cookies" (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken.
De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt.
U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen; wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten.
Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven."
Google Analytics-voorwaarden:
http://www.google.ch/intl/de/policies/

Geopend klantenaccount
Deze website biedt de bezoeker/order de mogelijkheid om een klantenaccount te openen zodat verdere bestellingen gemakkelijk kunnen worden verwerkt. Alleen de naam, het adres en het e-mailadres worden ingevoerd. Indien een klant deze account wenst te laten verwijderen, kan een e-mail worden gestuurd naar u.germann@audioprotect.ch om dit aan te vragen. De gegevens zullen worden verwijderd en de klant zal hiervan per e-mail op de hoogte worden gebracht. De gegevens zullen worden gewist en de verwijdering zal per e-mail worden bevestigd.

Rechtsgeldigheid
Audio Protect AG wijst binnen het wettelijke kader elke aansprakelijkheid af voor eventuele schade die gebruikers op de website of daarmee samenhangende handelingen kunnen ondervinden. Indien afzonderlijke formuleringen of delen van deze tekst niet, niet meer of niet volledig met de geldende rechtssituatie overeenstemmen, blijven de overige delen van deze verklaring qua inhoud en geldigheid onaangetast.

AGB